SPECIAL BOOKING

CAROLE LASNIER (MAKEUP ARTIST)

GIULIO PANCIERA (HAIR & MAKEUP)

RAJAN TOLOMEI (MAKEUP ARTIST)

THEO CARIAS (MAKEUP ARTIST)

ALICE COLORITI (MAKEUP ARTIST)

HENRY OLIVIER (HAIR STYLIST)

ALICE FAYRE (MAKEUP ARTIST)

MARCO ZITA (MAKEUP ARTIST)

ELEONORA JUGLAIR (MAKEUP ARTIST)